مارکر زرد

یه روز بالاخره ازت متنفر میشم و متنفر میمونم . البته این چیزا اول سالی خوبی نیست .

  • مارکر زرد