مارکر زرد

۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است

همونطور که خدا خر رو میشناخت که بهش شاخ نداد ، انسان رو میشناخت که بهش بال نداد . شما حساب کن موجود دوپایی که به این راحتی میره ، اگه بال داشت چیکار میکرد .

  • مارکر زرد

یه روز بالاخره ازت متنفر میشم و متنفر میمونم . البته این چیزا اول سالی خوبی نیست .

  • مارکر زرد